Potrzebuję systemu, który pozwoli mi na pełną swobodę projektowania.
O sezonowej efektywności energetycznej na miarę wyzwań przyszłości.

Nowe urządzenia zewnętrzne City Multi VRF:

Jeszcze większa elastyczność i do 33% wyższe wskaźniki SEER i SCOP. Lider. Jak zawsze.

Elastyczne projektowanie instalacji do równoczesnego chłodzenia i ogrzewania

Nowy kontroler BC systemu R2 VRF do równoczesnego chłodzenia i ogrzewania odznacza się o 14% mniejszymi wymiarami – w efekcie zajmuje jeszcze mniej miejsca. Możliwość podłączenia do niego 11 kontrolerów zewnętrznych zapewnia zupełnie nowy wymiar swobody podczas projektowania.

Bardzo wysoka sezonowa efektywność energetyczna

Dzięki całemu szeregowi zmian konstrukcyjnych urządzenia zewnętrzne City Multi VRF osiągają wartości SEER na poziomie do 9,11 (PUHY-EP250YNW-A) i wartości SCOP na poziomie do 4,82 (PUHY-EP200YNW-A), zapewniając zatem pozycję lidera w dziedzinie sezonowej efektywności energetycznej.

Do 30% mniejsza ilość czynnika chłodniczego

Modyfikując konstrukcję urządzeń zewnętrznych VRF, zmniejszyliśmy ilość czynnika chłodniczego nawet o 30%. Wyraźna przewaga podczas certyfikacji budynku i utrzymania zgodności z normą EN378.

Długość instalacji i różnica wysokości do 90 m

Maksymalna różnica między wysokością urządzenia zewnętrznego a znajdującymi się poniżej niego urządzeniami wewnętrznymi wynosi obecnie 90 m. Nowy kontroler BC systemów R2 VRF pozwala na zwiększenie długości instalacji między kontrolerem BC Main a urządzeniem wewnętrznym do 90 m. Dzięki temu nawet bardzo duże powierzchnie budynku mogą korzystać z zasilania z jednego systemu.

5 poziomów funkcji Low Noise

Obecnie do wyboru jest pięć poziomów regulacji poziomu hałasu urządzenia zewnętrznego zamiast dwóch przy maksymalnej redukcji o 15 dBA, co pozwala na precyzyjne dostosowanie do lokalnych wymagań. Możliwość dokładniejszej regulacji zmniejsza także straty mocy.

Lider projektowy w szczegółach

Bardzo duży zakres wyboru urządzeń wewnętrznych

Do systemów City Multi VRF można podłączać szeroką gamę urządzeń wewnętrznych, także z innych serii. Obsługiwane są wszystkie urządzenia wewnętrzne serii Mr. Slim i M, dzięki czemu w każdej sytuacji można znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

Zmienna temperatura odparowania

W razie potrzeby urządzenia zewnętrzne City Multi VRF nawiewają powietrze o łagodniejszych temperaturach w przejściowych porach roku, aby zużywać mniej energii.

Sprężarka spiralna nowej konstrukcji

Ulepszona sprężarka spiralna z mechanizmem Multiport i zwiększonym zakresem regulacji przynosi dodatkowe oszczędności energii w trybie obciążenia częściowego

Nowy kontroler BC

Dzięki niewielkim wymiarom i możliwości podłączenia 11 kontrolerów podrzędnych nowe kontrolery BC oferują jeszcze większą elastyczność podczas projektowania.

Wszystkie wartości i procentowe wskaźniki poprawy są podawane w porównaniu z wcześniejszymi seriami. Urządzenia zawierają fluorowany gaz cieplarniany R410A.