Potrzebuję systemu klimatyzacji,
który pozwoli mi na pełną swobodę projektowania.

Urządzenia zewnętrzne VRF City Multi z R32:

Jako pierwszy producent na rynku Mitsubishi Electric ma w ofercie swoje systemy VRF City Multi z czynnikiem chłodniczym R32. Dzięki niskiemu potencjałowi tworzenia efektu cieplarnianego czynnika chłodniczego R32 systemy VRF City Multi są bezpieczną inwestycją w przyszłość. Dzięki nam możesz liczyć na decydującą przewagę w swoim następnym projekcie.

Dla wszystkich, którzy planują z rozmachem

Systemy VRF z R32 nadają się idealnie zwłaszcza do powierzchni handlowych lub biur wielkoprzestrzennych. Stosowanie czynnika chłodniczego R32 nie wymaga z reguły kosztownego zarządzania ryzykiem.

Dwie sprawdzone serie do wyboru

Urządzenia zewnętrzne R32 w wersji Y mogą służyć do chłodzenia lub ogrzewania. Natomiast w przypadku serii R2 możliwe jest równoczesne chłodzenie i ogrzewanie z odzyskiem ciepła.

Moc, z którą można pracować

Systemy dostępne są w indeksach mocy 200, 250 i 300. Zapewniają od 22,4 kW do 33,5 kW wydajności chłodniczej oraz od 25,0 kW do 37,5 kW wydajności grzewczej — do wyboru w wykonaniu standardowym lub wysokowydajnym.

Długość instalacji i różnica wysokości do 90 m

Maksymalna różnica między wysokością urządzenia zewnętrznego a znajdującymi się poniżej niego urządzeniami wewnętrznymi wynosi obecnie 90 m. Nowy kontroler BC systemów R2 VRF pozwala na zwiększenie długości instalacji między kontrolerem BC Main a urządzeniem wewnętrznym do 90 m. Dzięki temu nawet bardzo duże powierzchnie budynku mogą korzystać z zasilania z jednego systemu.

5 poziomów funkcji Low Noise

Obecnie do wyboru jest pięć poziomów regulacji poziomu hałasu urządzenia zewnętrznego zamiast dwóch przy maksymalnej redukcji o 15 dBA, co pozwala na precyzyjne dostosowanie do lokalnych wymagań. Możliwość dokładniejszej regulacji zmniejsza także straty mocy.

Lider projektowy w szczegółach

Niski ekwiwalent CO2

Decydujące znaczenie ma nie tylko niski potencjał tworzenia efektu cieplarnianego czynnika chłodniczego R32, ale także jego niewielka objętość w urządzeniach zewnętrznych VRF City Multi. W ten sposób zredukowaliśmy ekwiwalent CO2 urządzeń w porównaniu z urządzeniami R410A o 68%.

Zmienna temperatura odparowania

W razie potrzeby urządzenia zewnętrzne City Multi VRF nawiewają powietrze o łagodniejszych temperaturach w przejściowych porach roku, aby zużywać mniej energii.

Sprężarki przyszłości

R32 odznacza się niższym potencjałem GWP niż R410A, ale za to wyższą temperaturą sprężania. Tę sprężarkę przystosowaliśmy do tego za pomocą wtryskiwania pośredniego, aby działała jak najlepiej w tych warunkach.

Nowy kontroler BC

Dzięki niewielkim wymiarom i możliwości podłączenia 11 kontrolerów podrzędnych nowe kontrolery BC oferują jeszcze większą elastyczność podczas projektowania.

Wszystkie wartości i procentowe wskaźniki poprawy są podawane w porównaniu z wcześniejszymi seriami. Urządzenia zawierają czynnik chłodniczy R32.